22 Kasım 2014 Cumartesi

Ayetlerle Cevap


Tevbe, 34. Ayet: Ey iman edenler!
Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu, insanların mallarını haksız yollarla yiyorlar ve Allah'ın yolundan alıkoyuyorlar. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele.

Bakara, 188. Ayet: Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.

Şu'arâ, 128. Ayet: "Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?"

 Şu'arâ, 129. Ayet: "İçlerinde ebedî yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?"

Nisâ, 29. Ayet: Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.

 Nisâ, 30. Ayet: Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah'a pek kolaydır.

Nisâ, 31. Ayet: Eğer size yasaklanan (günah)ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız.

Hûd, 85. Ayet: "Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."

Ve daha niceleri var sizin okumaya zamanınızın olmadığı (!).
Bu yazıyı okuyupta halen kaçAk sarayları kenz saltanatını yağmacılığı israfı yolsuzluğu  savunan insanlar varsa söyleyebilecek tek kelime kalmıyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder