Hangi yazarın biyografisi okumak istersiniz?

18 Kasım 2014 Salı

III.Reich ve Nazi Ekonomik ModeliHitler, iktidara gelmesinin hemen ardından Alman ekonomisinin
düzenlemesini hedef almıştır. Gerek I. Dünya Savaşı’ndan yenik
çıkmasının, gerekse de 1930 yılındaki genel ekonomik buhranın
sonucunda Alman ekonomisi ciddi sıkıntılar içindeydi. Yaşanan
hiper enflasyon, aşırı boyutlara varan işsizlik ve bunlara bağlı
olarak sanayideki kapasite düşüklüğü, Hitler’in izlediği ekonomi politikalarıyla kısa sürede kontrol altına alınmıştır.
Hitler'in iktidara geldiği 1933 yılını izleyen yıllardaki Alman
ekonomisinde gözlenen gelişmeler, çoğu kez Hitler'in olağanüstü
başarısı olarak kabul edilir. Hitler'in iktidarın tüm kontrolünü ele geçirmesinin hemen ardından tüm sendikalar kapatılmış, tüm
çalışanlar bir "işçi birliği" çatısı altında toplanmış, işçi aidatları,
genel bütçeye aktarılmıştır. Ücret artışları ve bunun sonucu olan
grev olasılığının kalktığı ekonomide, doğal olarak bir istihdam artışı yaşanmıştır. İşgücü maliyetinin düşmesi ve "iş dünyasındaki barış ve istikrar", işgücü talebini artırmıştır. Teknolojik ve askeri alanlarda büyük yatırımlar yapmıştır.
Uygulanan Yaptırımlar
Alman Ekonomisi, Hitler tarafından bazı özel programlar ile oldukça hızlı bir şekilde denge altına alındı . Büyük Buhran'da %15'lerde olan işsizlik, %0'lara çekildi . Ayrıca Fransa, Belçika ve Danimarka'dan sayıları milyonları geçen işçiler ülke içinde istihdam edildi. Hitler büyük patronlara gerektiğinde döviz ve ucuz hammadde sağlıyor, buna karşılık onların politikdesteğini alıyordu. Savaş başladıktan sonra esirleri de işgücü olarak yine belli başlı patronlara verdi.Almanya'nın
oldukça büyük petrol ve metal açığı vardı. Demir ihtiyacını İsveç ve Norveç'ten, kromu Sovyet Rusya ve Türkiye'den, petrolü ise genellikle Romanya ve Bavyera'dan karşılıyordu. Savaşın sonlarına doğru Romanya'nın düşmesi, Türkiye ve İsveç'in ambargosu ve Norveç ile ticaretin İngiltere Filosu tarafından kesilmesi nedeniyle büyük hammadde sıkıntıları yaşanmıştır. Hitler'in emri ile batıda bulunan sanayi
kuruluşlarında sadece üretim kısıtlayıcı önlemler alınırken Sovyetler'e geçebilecek olan sanayi kuruluşları toptan imha edilmiştir. 
Dipnot: Bugün Almanya'da devletin uyguladığı " Sosyal Devlet " politikası III. Reich döneminden izler taşımaktadır.Devam yazımda Almanya'nın o dönem içinde bulunduğu durumu ve Hitler'in Dünya ve Almanya tarihine etkisini irdeleyeceğim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder